SOUTĚŽE


 


zpět na hlavní stranu

 

 

 

 

 

 

 

 


Vyhlášení nových soutěží:


Vyhlášení výsledků:

Olympiáda z NJ a AJ

Dne 6.2.2013 a se v DDM Kralupy n/Vlt. konalo okresní kolo olympiády v německém jazyce. Zúčastnilo se celkem 15 dětí z celého okresu. Soutěž měla velmi dobrou úroveň. Znalosti dětí byly vyrovnané a na vysoké úrovni. Soutěž řídila tříčlenná porota. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Vítězkou kategorie II.A (8.-9.ročník ZŠ) se stala Terezka Černá ze ZŠ Třebízského. V kategorii III.A (střední školy) první místo obsadila Pavlína Rousová z Gymnázia Jana Palacha Mělník.
Dne 12.2.2013 Dům dětí a mládeže pořádal okresní kolo olympiády z anglického jazyka. Soutěž probíhala na kralupském gymnáziu a zúčastnilo se celkem 34 dětí z okresu. Děti byly rozděleny na dvě skupiny, které řídily dvě tříčlenné poroty.

1.místo kategorie I.A (žáci do 7.ročníku ZŠ) Lucie Vítová - GJP Mělník
1.místo kategorie II.B (tercie a kvarta) Aneta Ryntová - Dg a SOŠE Kralupy
1.místo kategorie II.A (8.-9.ročník ZŠ) Nikol Hrubíšová - ZŠ Veltrusy
1.místo kategorie III.A (střední školy) Adéla Hurtíková -Dg Aa SOŠE Kralupy

Všem vítězům blahopřejeme k postupu do krajského kola.


Vánoční soutěž:


Vánoční soutěž "Zvonky a zvonečky" proběhla v rámci Vánoční výstavy. Soutěže se zúčastnila ZŠ Praktická, ŠD při ZŠ Generála Klapálka, ŠD při ZŠ Komenského, ZŠ a MŠ Třebízského, ZŠ Václava Havla, MŠ Generála Klapálka a ZÚ DDM.
Všem zúčastněným a jejich paním učitelkám děkujeme.
Návštěvníci hlasovali ve dvou kategoriích:

Kategorie děti:
1. místo ŠD při ZŠ Generála Klapálka Obr. 7
2. místo Martina Pjatkanová Obr. 8
3. místo ZŠ Václava Havla Obr. 9

Kategorie dospělí:
1. místo Jaroslava Merfaitová Obr. 10
2. místo Pavlína Janulíková Obr.11
3. místo Karmela Štrajtová Obr. 12

Na žádost návštěvníků byla udělena zvláštní cena za keramické Kralupy Barboře Junáškové.

Vítězům gratulujeme.
 

Literární soutěž na téma: "Co můžeš udělat pro životní prostředí v našem městě a okolí"

Jiřina Nováková - 1. místo (společně s Anetou Packovou)

Bydlím v Kralupech nad Vltavou, části které se říká Lobeček. Město je rozděleno na dvě hlavní části řekou Vltavou, přes kterou vede most pro automobilovou dopravu a lávka pro pěší a cyklisty. Kralupy se nachází nedaleko okresního města Mělník a hlavního města Praha. V blízkém okolí je tu třeba zámek Nelehozeves, hrad Okoř, hora Říp a zámek Veltrusy.
Kralupy patří do skupiny měst, kterým se říká průmyslové a to z toho důvodu, že tu jsou chemické závody, především Kaučuk a Rafinerie. Obě chemičky jsou dost blízko obytným částem Kralup, tak i městečku Veltrusy. Chemické závody jsou spojovány se znečišťováním okolí, jako je voda, lesy, vzduch a u nás v Kralupech tomu není jinak.
Okolí Kralup a nejen okolí, ale i přímo město je znečišťováno lidmi, kteří v Kralupech bydlí. A proč? A nebo jak? No, je to především lhostejnost, nedbalost, lenost, pohodlnost, vandalismus a podobně. Lidé nejezdí městskou dopravou. Zbytečně jezdí po městě auty. Odpadkové koše se moc nevyužívají, kuřáci hází nedopalky, kde je napadne, papírky od bonbónů a jiných sladkostí najdete po celém městě a okolí spoustu, rozbité lahve také nejsou vyjímkou.
Najdete tu už i dost slušných lidí, kteří se naučily využívat služeb města. A to tak, že odpad začaly třídit. Pro někoho dá se říci cizí slovo a u jiného samozřejmost. Odpad z domácností, restaurací, továren, obchodu lze třídit a to na kovy, plasty, sklo, papír a jiné. Po městě už je dost míst, kde tyto odpady odklidit do předem připraveného a označeného kontejneru nebo popelnice. Naplněné kontejnery atd. odváží na určené místo nebo k opětovnému zpracování do tomu určených továren.
O sobě bych mohla říct, že se k třídění odpadu už stavím kladně. Plastové a skleněné věci nosím do určených kontejnerů. Papír si střádám jako sběr do školy a ostatní odpad se nosí do příslušných kontejnerů nebo popelnic. Větší odpad jako je třeba rám okna, staré skříně, linolea, koberce a podobné věci, tak ty odváží tatínek do technických služeb. Tam mají připravená místa, kam odpad vyhodit.
Když to vše shrnu, přála bych si, aby se lidé trošku zamysleli nad tím, co, proč a jak dělají, co mohou zlepšit. Vždyť příroda je jen jedna a my lidi ji potřebujeme. Čím více budeme přírodu ničit, tak nám nezbyde nic, nebo jen strašně málo. Továrny by měly používat čističky a kouř z komínů omezit. Lidé by měly třídit odpad a začít používat přírodní materiály, které až tolik neškodí. Přála bych si více lesů, zeleně, čistší vodu a čerstvý ničím nezkažený vzduch kolem nás a celé Zemi.

 

Aneta Packová - 1. místo (společně s Jiřinou Novákovou)

1. Úvod - Seznámení
Naše město se jmenuje Kralupy nad Vltavou. Je to průmyslové město ležící na obou březích řeky Vltavy. Největším průmyslovým chemickým závodem je Kaučuk, který znečišťuje životní prostředí ve městě.
Okolí města je pěkné, je tu možnost vycházek kolem řeky, např. Dvořákovou stezkou. Já bydlím v Lobečku, kde jsou převážně panelové domy, ale i rodinné domky, v jednom z nich bydlíme i my. Ve městě je plavecký bazén, zimní stadion, tenisové kurty a koupaliště.
Máme tu pět škol, několik mateřských škol, kino i pěkné nádraží. V roce 2002 naše město zasáhla velká povodeň, která zničila mnoho domů, silnice i různé objekty. Škody byly veliké a stálo to mnoho úsilí lidí i financí, aby se vše dalo zase do pořádku.
Přes řeku Vltavu vede most T.G. Masaryka a lávka pro chodce.

2. Proč lidé škodí
Největším problémem našeho města je doprava nákladních i osobních aut, kterých za den projede 12 000-24 000. To značně poškozuje ovzduší. V budoucnu by byli dobré, aby se postavil obchvat mimo město. K tomu můžeme přispět i my, když nebudeme zbytečně jezdit autem po městě a budeme dávat přednost cyklistice a pěší chůzi.
Aby bylo město čisté, můžeme přispět tím, že si budeme uklízet před svým domem a okolí a budeme vyhazovat odpad do kontejnerů a nevyhazovat na ulici, nebo dělat černé skládky. Dobré je také, abychom třídili odpad podle kontejnerů.

3. Zastavit se a popřemýšlet jak se chovám ...
I já se snažím, aby naše město čisté a pěkné. Neodhazuji odpadky na ulici, před domkem uklízím po našem pejskovi, nenechávám výkaly na chodnících.
Když jsem u babičky na zahradě, pomáhám sázet květiny, udržujeme pěknou zahradu. Chodíme do lesa a pokud vidíme nějaký odpad, tak ho sbíráme do pytle.

4. Kdybych byla starostkou města Kralupy n. Vlt., co bych udělala pro životní prostředí
Udělala bych následující:
-snažila bych se, aby byl postaven co nejdříve obchvat pro silniční dopravu
- přesvědčovala bych podniky, aby vypouštěli co nejméně škodlivin do ovzduší
- zapojila bych všechny nezaměstnané lidi do úklidu města a kolem řeky
- zaměstnávala bych také školní mládež, aby udržovala čistotu kolem škol i města
- snažila bych se sehnat ubytování pro bezdomovce (tím by se zamezilo znečišťování
životního prostředí kolem řeky)
- posílala bych hlídky Městské policie, aby dohlížely na pořádek ve městě a zamezilo se
vývozu na černé skládky

5. Závěr-Moje přání o přírodě v české republice
Přála bych si, aby v našem městě i v celé ČR bylo čisté ovzduší, hodně zeleně a co nejvíce ekologických podniků, abychom byli zdraví a dožívali se vysokého věku.