Výsledky a zprávy:


chystané akce

zájmové útvary

literární soutěž

info o DDM

fotogalerie

historie

 


zpět na hlavní stranu

 
Tato stránka nahrazuje dřívější stránku Časopis Domeček.  Naleznete v ní informace o již proběhlých akcích, jejich hodnocení, výsledkové listiny apod.

Nejnovější zprávy:

Tanečnice opět sbírají medaile

(přidáno 1.5.2011)

Pro zájmové útvary Taneční průprava a Taneční skupiny Naděje opět nastala sezóna soutěží. Nové choreografie jsou opět velmi úspěšné a sbírají medaile na jednotlivých soutěžích:
26.3. Slánské tančení - kategorie - děti do 6.let - Zima - 2.místo
- děti do 9 let - V pravěku? - 1.místo
- děti do 12 let - Třiďme odpad - 2.místo
- junioři - Oheň a led - 1.místo

3.4. Soutěž CDO - Středočeský kraj - kategorie mini - 2.místo Zima
-chrt art děti - 4.místo Třiďme odpad
-chrt latino děti - 1.místo V pravěku?
-modern dance II.liga - 1.místo Oheň a led

Všechny choreografie postupují na Mistrovství České republiky: juniorky do Jablonce nad Nisou 17.4. a děti a mini 1.5. do Chomutova.

9.4. Pohár Sokola Jinonice - kategorie děti - 1.místo - V pravěku? - 5.místo - Zima
- kategorie junioři - 1.místo - Třiďme odpad
- 3.místo - Oheň a led
Choreografie Třiďme odpad a V pravěku? získali dvě první místa v divácké soutěži.

Děkujeme rodičům za podporu a fantastickou atmosféru na všech soutěžích.


Výsledky velikonoční soutěže

(přidáno 1.5.2011)

Velikonoční soutěže se zúčastnilo celkem 96 dětských soutěžních prací a 10 dospělých. Také letos vítěze určilo hlasování návštěvníků.
1. místo: Školní družina při ZŠ Generála Klapálka - Ptačí strom
2. místo: Praktická škola Kralupy nad Vltavou - Slepičí hejno
3. místo: ZÚ Ateliér - Ptačí mozaika


Oblastní kolo ve volejbalu ZŠ-IV.kategorie

(přidáno 1.5.2011)

Oblastní kolo ve volejbalu se konalo 13.4. v tělocvičně DDM V Zátiší.
Děvčata:
1. místo a postup do okresního kola: DG a SOŠE
2. místo : ZŠ Generála Klapálka
3. místo: ZŠ Komenského

Chlapci:
1. místo a postup do okresního kola: ZŠ Generála Klapálka
Okresní kolo proběhlo 28.4. V Neratovicích.


Velikonoce v Mokrosukách

(přidáno 25.5.2010)

Dům dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou pořádal od 31. 3. do 3. 4. Velikonoční pobyt v Mokrosukách. Zúčastnilo se ho 33 dětí a šest dospělých.
Pobyt se uskutečnil na základě projektu o poskytnutí dotací z Fondu primární prevence Středočeského kraje na rok 2009. Program pobytu byl naplněn tanečními tréninky
hip hopu, moderního tance a orientálního tance. Na začátku si každá skupina dětí vyrobila vlastního maskota. Program byl zpestřen zážitkovými hrami zaměřenými na prevenci užívání návykových látek, na problematiku šikany a násilí a informacemi o zdravém životním stylu a výživě. Pedagogické pracovnice připravily pro děti zajímavé hry, různé výtvarné techniky a soutěže. Například malovaly na trička, vyráběly přívěšky, ozdoby, náušnice, zdobily hrnečky, pletly velikonoční pomlázky, hledaly velikonoční poklad. Děti uplatnily své tvůrčí schopnosti a kreativní myšlení a byly seznámeny s dalšími činnostmi, jak trávit svůj volný čas.


Informace k zájmovým útvarům Taneční průprava a Taneční skupina Naděje (únor 2010)

- zájmové útvary Domu dětí a mládeže Kralupy nad Vltavou se v loňském již podruhé zúčastnily taneční soutěže Slánské tančení, která se konala 28. 3. 2009. Děti z Taneční průpravy a Taneční skupiny Naděje pod vedením paní Veroniky Novákové získaly jedno 1. a dvě 2. místa

- 26. 4. 2009 se konala EMCO Dance Life Tour 09 - region Středočeský, kde získala 3.místo choreografie Čarodějky.

- 9. 5. 2009 Čelákovická Duběnka dvě 1. místa, dvě 4 .místa.

- Choreografie "Malý brouček" byla nominována na Mistrovství světa, které se konalo v České Republice od 13. 11. do 15. 11. v Liberci. V této taneční formaci soutěží děti od 4 do 7 let.

- Naši malí tanečníci se tohoto mistrovství zúčastnili a dokonce postoupili do finále. Zde sice neobsadili medailové místo, ale i tak je jejich 7. místo na světě obrovským úspěchem.
- Choreografie malý brouček měla také nevídaný úspěch na soutěži Team Dance v Litoměřicích 10.října , kde skončila druhá ve své kategorii a získala absolutní prvenství ze všech choreografií, které v Litoměřicích soutěžily.

- V Litoměřicích získala první místo ve své kategorii i choreografie "Čarodějky" a druhé místo v hodnocení všech choreografií. Třetí místo ve své kategorii získala choreografie "Pojďme tančit".


Taneční Skupina Naděje jede na Mistrovství světa!

O úspěších našich tanečních zájmových útvarů Vás pravidelně informujeme. Dnes se můžeme opět několika vítězstvími pochlubit.
Choreografie "Malý brouček" byla nominována na Mistrovství světa, které se letos koná v České Republice od 13. 11. do 15. 11. v Liberci. V této taneční formaci soutěží děti od 4 do 7 let. Choreografie měla nevídaný úspěch na soutěži Team Dance v Litoměřicích, kde skončila druhá ve své kategorii a získala absolutní prvenství ze všech choreografií, které v Litoměřicích soutěžily.
V Litoměřicích získala první místo ve své kategorii i choreografie "Čarodějky" a druhé místo v hodnocení všech choreografií. Třetí místo ve své kategorii získala choreografie "Pojďme tančit".
Tyto útvary vede paní Veronika Nováková společně s Vlastou Měchurovou.
"Pozadu" ale nezůstaly ani břišní tanečnice paní Mirky Pupíkové. Ty si odvážely z Team Dance Litoměřice jedno první a jedno druhé místo.
Všem dětem i jejich rodičům děkujeme a všechny, kteří mají rádi tanec zveme na Mistrovství světa do Liberce. Přijeďte nám fandit!!!


Taneční světelná show

Dům dětí a mládeže pořádal společně s TS Naděje 20.6. 2009 velkou Taneční světelnou show 2009. Akce se uskutečnila k 20. výročí vzniku TS Naděje, která od roku 2002 působí v DDM Kralupy nad Vltavou. Programu se mimo taneční a pohybové útvary DDM zúčastnila celá řada hostů např. Věra Lněníčková, ZŠ Dolany, Freedom TŠ Jindřicha Hese a Fridolín TŠ JIndřicha Hese, CROSS DANCE Sabiny Frezové, Taneční pohybové studio Zuzany Štarkové, VERO ZUŠ Velvary, TK ALL-4-Dance Neratovice, Dance club INFERNO Kolín Olgy Žákové a další. Celým pořadem provázel Karel Voříšek.
Nádhernou, barevnou atmosféru se Vám pokusíme přiblížit alespoň prostřednictvím fotografií, které naleznete v naší fotogalerii.Slánské tančení

Zájmové útvary Domu dětí a mládeže Kralupy n./Vlt. se letos již podruhé zúčastnily taneční soutěže Slánské tančení. A žádný z nich nezůstal bez ocenění. Děti z Taneční průpravy a Taneční skupiny Naděje pod vedením paní Veroniky Novákové získaly jedno 1. a dvě 2. místa, břišní tanečnice pod vedením Miroslavy Pupíkové přivezly ocenění za 2. místo.
Všem zúčastněným a jejich vedoucím děkujeme za dobrou reprezentaci a přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.


Talent Awards

Dalším velkým úspěchem našich břišních tanečnic je 3.místo ve II.ročníku mezinárodní soutěže TALENT AWARDS. Vítězové soutěže jsou pozváni na slavnostní galavečer, který se koná 23.5. 2009 od 16.00 hod. ve Spolkovém Domě. Po vystoupení zde bude děvčatům předáno ocenění.

Úspěchy výtvarných a keramických ZÚ
Děti z výtvarných a keramických ZÚ spolupracovaly s Národním institutem dětí a mládeže MŠMT na projektu Klíče pro život.
Děti během měsíce února a března kreslily a modelovaly na téma „klíč“. Práce „našich“ dětí byly velmi kladně hodnoceny pracovníky NIDM a budou dále v rámci tohoto projektu použity na propagaci a ilustraci tištěných materiálů.
Členové keramických zájmových útvarů se 14.března zúčastnily soutěže ve Slaném „ O keramickou pícku“. Zde jsme získaly celkem 9 cen: jedno 1. místo: Petra Nová, dvě 2. místa: Jakub Klement a Kateřina Berková, dvě 3. místa: Kateřina Johlová a Petr Rozum a 3 ocenění poroty: Petra Nová, Petr Rozum a kolektivní práce- Petr Klíma, Kateřina Johnová, Anna Košťálová, Karolína Fousková a Adéla Gandelová.


Výsledky velikonoční soutěže

V rámci Velikonoční výstavy DDM proběhla soutěž „O nejkrásnější velikonoční dekoraci“.
Soutěže se zúčastnili jednotlivci i kolektivy ze ZÚ DDM, Základní školy praktické, školních družin při ZŠ Generála Klapálka a ZŠ Revoluční. Nechyběli ani jednotlivci z řad dětí a dospělých. Všem za jejich snahu děkujeme.
A zde jsou výsledky : 1. místo: Školní družina při ZŠ Generála Klapálka
2. místo: rodina Košťálova
3. místo: Školní družina při ZŠ Revoluční
Zvláštní cena: Jaroslav Nezbeda
Vítězům gratulujeme.


Taneční soutěž

1.4.2009 se ve Sportovní hale Na Cukrovaru uskutečnil 1.ročník Středočeského tanečního poháru. Jednalo se o okresní kolo, které pořádal Dům dětí a mládeže v Kralupech nad Vltavou.
Záměrem projektu bylo nabídnout žákům základních škol, domům dětí a mládeže a dětských domovů pozitivní program využití volného času a zároveň působit jako aktivní prostředek prevence sociálně patologických jevů na školách.
Děti byly rozděleny do kategorií:
I.kategorie 4.-6.třída ZŠ(mini týmy a skupiny)
II.kategorie 7.-9.třída ZŠ(mini týmy a skupiny)
III.kategorie 1.-3.ročník SŠ(mini týmy a skupiny)
Soutěžilo se v moderním tanci - disko dance, street dance, hip hop, moderní tanec, atd.
V porotě usedli Markéta Sacharová ze Středočeského kraje, Veronika Nováková a Petr Krbec (vedoucí ZÚ DDM Kralupy ). Všichni jsou taneční choreografové a věnují se tanci už několik let. Hodnotili taneční provedení (držení těla, pohybové dovednosti), obtížnost tanečních prvků, choreografii, synchronizaci, celkový taneční projev.
Tanečního poháru se zúčastnilo celkem 176 soutěžících z celého okresu. Soutěž se velmi vydařila, děti tancovaly s velkým zápalem, některé si taneční choreografii připravovaly samy.
Z každé kategorie postoupily první dva týmy do krajského kola , které se bude konat 13.5.2009 ve Slaném. Všem tanečníkům přejeme hodně sportovních úspěchů i v dalších kolech. Doufáme, že i příští rok se tato soutěž uskuteční. Rádi bychom ji opět pořádali.


Děti za odměnu na koních

Dne 18 . 4. se konala zvláštní akce. Byla věnovaná dětem ze zájmových útvarů Krůček a Rytmika za jejich krásné vystoupení na akcích DDM Kralupy nad Vltavou a děvčatům z Orientálních tanců II za pěkné umístění na mezinárodní soutěži Talent Awards.
Děti se mohly zdarma svést na koních, prohlédly si statek a výběh asi deseti koní. To vše jim umožnil pan Jožan Houdek na svém statku v Minicích. Potom se děti v doprovodu rodičů přesunuly do místní restaurace na malé občerstvení. Akce se všem moc líbila.